10 đoạn macros hữu ích cho Google Sheets

Nếu công việc của bạn hay phải sử dụng Google Sheet để làm việc, có những lúc, bạn sẽ ước làm thế nào để chúng ta có thể tự động hóa Google Sheet tránh làm những công việc lặp đi lặp lại nhàm chán? Học Excel Online xin bắt đầu bằng việc chia sẻ 10 đoạn macro (Code) dành cho Google Sheets để giúp bạn có thể làm việc hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn. Bạn chưa biết làm như thế nào để chạy 1 macro trong Google Sheets? Hãy theo dõi bài viết sau đây:

Cách chạy macro trong Google Sheets

Sau khi bạn đã biết cách chạy macro trong Google Sheet, đây là 10 Macros các bạn sẽ muốn lưu lại để sử dụng trong công việc của mình:

Macro chuyển toàn bộ công thức sang giá trị ở sheet hiện tại

Macro chuyển toàn bộ công thức sang giá trị ở tất cả sheet trong workbook

Macro sắp xếp sheets theo thứ tự

Macro giúp hiện toàn bộ hàng và cột ẩn trong vùng hiện tại

Macro giúp hiện toàn bộ hàng và cột ẩn trong tất cả sheets trong workbook

Macro giúp chuyển màu tất cả các sheets tab thành màu đỏ

Macro chuyển màu sheets tab thành màu mặc định

Macro giúp ẩn tất cả các sheets trừ sheet hiện tại

Macro giúp hiện tất cả các sheets bị ẩn

Macro bỏ tất cả các filter trên sheet hiện tại


Khóa học mới xuất bản