Ứng dụng định dạng dữ liệu theo điều kiện: bao giờ đến ngày cho nhân viên training?

Ứng dụng định dạng dữ liệu theo điều kiện: bao giờ đến ngày cho nhân viên training? Các bạn làm nhân sự ở trung tâm đào tạo, hoặc cơ quan tổ chức sẽ có 1 file tương tự như 1 file Excel để kiếm tra và nhắc nhở bao giờ đến hạn cho nhân viên đi training, nhân viên nào gần đến ngày cần đi training sẽ bôi đỏ dòng của nhân viên đó. Điều này có thể thực hiện 1 cách dễ dàng với tính năng định dạng dữ liệu theo điều kiện của Excel. Mời các bạn theo dõi video để setup được 1 bảng tính Excel như vậy.

Download

[sociallocker id=2748]

https://drive.google.com/open?id=0Bw_8Ozc4aKi9RkJ5cG9sMTFxbkk

https://drive.google.com/open?id=0Bw_8Ozc4aKi9RzNRVU43NHpqeTg

[/sociallocker]

Video hướng dẫn 01:

Video hướng dẫn 02:

https://www.hocexcel.online/ex101

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản