Trích lọc dữ liệu trùng lặp trong nhiều cột nhiều sheets

Chúng ta đã có thể dễ dàng tô màu dữ liệu trùng lặp trong 1 cột bằng cách sử dụng Conditional Formatting / Highlight Cells Rules ... / Duplicate Values ....

Việc trích lọc dữ liệu trùng lặp trong nhiều cột và nhiều bảng tính trong Excel và tiến hành phân tích dựa trên kết quả đó là một phần tất yếu khi các bạn làm việc với Excel. Có nhiều cách để làm được việc này, tuỳ theo yêu cầu công việc, một cách đơn giản và nhanh gọn đã được miêu tả trong video sau đây, mời các bạn theo dõi và chia sẻ ý kiến ở trong phần comment.

Download:

Download File Excel thực hành theo video

Các kiến thức liên quan:

Series video về VBA trong excel

Bài số 48 – Tạo Form nhập liệu trong Excel

Có thể bạn sẽ quan tâm đến những bài viết sau