Tổng hợp, báo cáo dữ liệu với hàm SUMIF trong Excel

Để tính tổng theo điều kiện, ví dụ áp dụng trong các trường hợp tổng kết dữ liệu làm báo cáo, chúng ta có thể sử dụng hàm SUMIF để tính tổng nếu điều kiện ở 1 cột và hàm SUMIFS để tính tổng nếu điều kiện nằm ở nhiều cột. Hàm SUMIF / SUMIFS sẽ giúp các bạn tổng hợp và tóm tắt dữ liệu trong 1 số trường hợp ví dụ sau đây:

  • Sử dụng hàm sumif với 1 điều kiện
  • Sử dụng hàm sumifs với 2 hoặc nhiều điều kiện
  • Sử dụng hàm sumifs kết hợp với chức năng kiểm tra dữ liệu data validation trong excel
  • Sử dụng hàm sumifs với absolute cell reference
  • Sử dụng hàm sumifs với các điều kiện toán tử lớn hơn, nhỏ hơn, bằng …
  • Sử dụng hàm sumifs để trích xuất dữ liệu từ 1 bảng lớn hơn

Hàm SUMIF cơ bản

Cụ thể làm như thế nào, mời các bạn theo dõi các video sau đây:

Download tài liệu Excel kèm theo video trên

  1. Download tài liệu Excel, hàm SUMIF

Sử dụng hàm SUMIF, SUMIFS nâng cao

Ứng dụng nâng cao của hàm SUMIF, SUMIFS khi tính tổng theo điều kiện là: tính tổng các ô bắt đầu bằng 1 chuỗi nào đó, tính tổng theo nhóm tài khoản, tính tổng theo nhóm tài khoản có 4 chữ số, tính tổng tài khoản có đầu số là XYZ, …. Tất cả những kiến thức đó, bạn có thể theo dõi trong Video này:

 

Download tài liệu Sumif kèm theo video

Bạn cần học Excel để kiếm việc làm ngay bây giờ? Hãy tham khảo những khoá học của Học Excel Online:

khoa-hoc-excel-online
khoa-hoc-excel-online

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản