Tô màu có điều kiện cho cả dòng dữ liệu Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online hướng dẫn các bạn cách tô màu có điều kiện cả dòng dữ liệu trong Excel đúng cách, giúp các bạn làm nổi bật, phân biệt các dữ liệu dựa trên điều kiện nhất định khi thao tác với tệp dữ liệu lớn, từ đó dễ dàng sử dụng các dữ liệu mà bạn mong muốn.

Sử dụng tính năng conditional formatting để tô màu có điều kiện cho cả dòng dữ liệu trong Excel

———

Để có thể ứng dụng tốt Excel vào trong công việc, chúng ta không chỉ nắm vững được các hàm mà còn phải sử dụng tốt cả các công cụ của Excel. Những hàm nâng cao giúp áp dụng tốt vào công việc như SUMIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT, INDEX + MATCH… Những công cụ thường sử dụng là Data validation, Conditional formatting, Pivot table…

Toàn bộ những kiến thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học

Xem thêm: Tô màu theo điều kiện trong excel áp dụng cả những bài toán phức tạp


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản