Hướng dẫn cách tìm ngày đầu tiên của tháng với hàm DAY

Trong bài viết trước của Học Excel Online, bạn đã được tìm hiểu về hàm EOMONTH giúp tìm ngày cuối cùng trong tháng. Vậy để tìm ngày đầu tiên của tháng (ngày 1) mà không phải gõ thủ công vào từng ô, ta làm thế nào? Hãy đọc bài viết sau: Sử dụng hàm DAY tìm ngày đầu tiên của tháng.

Sử dụng hàm DAY tìm ngày đầu tiên của tháng

Công thức ta sử dụng trong bài lần này sẽ là:

=ngày tháng nhập vàoDAY(ngày tháng nhập vào)+1

Trong đó ngày tháng nhập vào có thể là một tham chiếu tới ô chứa dữ liệu ngày tháng, hoặc nhập trực tiếp từ bàn phím.

Ví dụ

Ta sẽ tìm ngày đầu tiên của tháng đối với những dữ liệu sau đây:

Khi đó, tại ô B2 áp dụng công thức ta có như sau:

=A2-DAY(A2)+1

Hoặc:

=”21/9/2018″-DAY(“21/9/2018”)+1

Sau đó sử dụng Autofill cho những ô còn lại:

Sử dụng hàm EOMONTH để tìm ngày đầu tháng

Chúng ta đều biết hàm EOMONTH sẽ trả về ngày cuối tháng. Vậy làm thế nào để tìm ngày đầu tháng với hàm EOMONTH đây? Hãy tìm ngày cuối tháng trước và cộng với 1.

Công thức của ta đối với ô B2 như sau:

=EOMONTH(A2,-1)+1

Thật đơn giản phải không nào?

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm những bài viết liên quan:

Tìm ngày cuối tháng với hàm EOMONTH

Sử dụng hàm WEEKDAY trong Excel

Hướng dẫn tìm tháng với hàm MONTH


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản