Thủ thuật thêm chức năng filter cho slicer có quá dài trong pivot table

Thủ thuật thêm chức năng filter cho slicer có quá dài trong pivot table. Theo dõi video để làm.

Tìm hiểu ngayTài liệu Excel cơ bản


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản