Thay đổi calculation mode trong VBA / Excel để file Excel nhanh hơn

Trong khi làm việc với các file Excel lớn, phức tạp và nhiều công thức, tốc độ xử lý file Excel sẽ chậm hơn nhiều. Khi đó chúng ta sẽ nghĩ tới việc sử dụng VBA để thay thế 1 phần hoặc toàn bộ công thức để giúp file của chúng ta chạy nhanh hơn và cũng nhẹ hơn nữa. Đối với những công thức có tần suất thay đổi nhiều, chúng ta dễ gặp phải trường hợp mặc dù dùng VBA rồi những công thức vẫn chậm, có thể việc thay đổi calculation mode như đã trình bày trong video này sẽ giúp bạn tăng tốc độ file của mình lên nhiều lần.

Code sử dụng trong video:

Bài viết từ CEO Học Excel Online

Thanh Nguyễn


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản