Tải về Mẫu Bảng kê vàng tiền tệ theo Thông tư 200 trên Excel mới nhất năm 2018

Excel là một công cụ hữu ích trong kế toán. Xây dựng các mẫu chứng từ trên Excel là một trong những yêu cầu kế toán thường gặp trong công việc kế toán trên Excel.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn về Cách tạo và tải mẫu Bảng kê vàng tiền tệ theo Thông tư 200 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018. Chúng ta cùng tìm hiểu cách làm nhé:

Hướng dẫn viết Bảng kê vàng tiền tệ trên theo Thông tư 200 trên Excel:

 • Đơn vị, Địa chỉ: Ghi rõ Tên đơn vị, bộ phận
 • Đính kèm phiếu
 • Ngày, tháng, năm:  là ngày, tháng, năm lập bảng
 • Quyển số, số: Ghi tên quyển và số trong quyển sổ sử dụng
 • STT (Cột A): Ghi các loại vàng, đá quý, …
 • Tên, loại, qui cách, phẩm chất (Cột B): Ghi rõ tên, loại, qui cách, phẩm chất của từng loại vàng, đá quý, …
 • Đơn vị tính (Cột C): Ghi đơn vị tính cuả vàng tiền tệ, thường là gam, chỉ,…
 • Số lượng(Cột 1): Số lượng từng loại vàng tiền tệ
 • Đơn giá (Cột 2): Ghi đơn giá của từng loại vàng tiền tệ
 • Thành tiền (Cột 3): Thành tiền (Cột 3) = Số lượng (Cột 1) x Đơn giá (Cột 2)
 • Ghi chú (Cột D)
 • Họ tên, chữ ký của những người liên quan

Chú ý:

– Bảng kê do Người kiểm nghiệm lập thành 02 liên:
+ Một liên đính kèm với Phiếu thu, Phiếu chi, rồi chuyển cho thủ quỹ để thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ, nhập quỹ

+ Một liên: Giao cho người nộp, người nhận

– Phải có đầy đủ tên và chữ ký của những người liên quan

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản