Tại sao nên dùng hàm SUMIFS thay cho hàm SUMPRODUCT tính tổng theo nhiều điều kiện

Để tính tổng theo nhiều điều kiện, chúng ta có thể dùng hàm SUMPRODUCT hoặc hàm SUMIFS. Nhưng chúng ta nên dùng hàm SUMIFS thay vì dùng hàm SUMPRODUCT. Tại sao vậy? Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu nguyên nhân nhé.

Cách tính tổng theo nhiều điều kiện

Trước hết cần nói lại tác dụng của 2 hàm này trong việc tính tổng theo nhiều điều kiện. Các bạn có thể tham khảo nội dung này qua các bài viết dưới đây:

Hàm SUMIFS tính tổng theo nhiều điều kiện

Hàm SUMPRODUCT tính tổng theo nhiều điều kiện

Hoặc bạn có thể tham khảo cụ thể ví dụ sau đây:

Để tính tổng số lượng bán theo 4 điều kiện: Nhân viên, Sản Phẩm, Từ ngày, Đến ngày thì chúng ta có thể dùng cả 2 hàm đều ra kết quả giống nhau.

Bạn có thể nghĩ rằng 2 cách này đều đúng và không có gì đáng bàn, nhưng hãy xem một số tình huống tiếp theo nhé.

Những tình huống ảnh hưởng tới hàm SUMPRODUCT

Tình huống 1: Dữ liệu bất kỳ có chứa lỗi

Trong tình huống này, chúng ta thử tạo ra 1 dữ liệu bất kỳ có chứa lỗi trong cột số lượng. Kết quả là:

  • Hàm SUMIFS vẫn tính ra kết quả bình thường
  • Hàm SUMPRODUCT ra lỗi

Như vậy chúng ta thấy khi có bất kỳ lỗi ở trong 1 vùng dữ liệu sử dụng trong hàm SUMPRODUCT thì lập tức kết quả của hàm là lỗi. Trong khi đó hàm SUMIFS bỏ qua lỗi đó và vẫn tính các kết quả còn lại.

Cách dùng hàm Sumifs trong Excel qua các ví dụ

Việc này xảy ra khá thường xuyên, bởi không phải lúc nào dữ liệu của chúng ta cũng ở trạng thái đúng 100%. Do đó để tránh kết quả lỗi khó xác định nguyên nhân, chúng ta nên dùng hàm SUMIFS thay cho SUMPRODUCT.

Tình huống 2: Vùng tham chiếu có chứa tên tiêu đề

Trong tình huống này, chúng ta sử dụng tham chiếu trong hàm có bao gồm cả dòng tiêu đề, cụ thể là tham chiếu cột Ngày lấy từ A1:A11, và các cột còn lại cũng lấy từ dòng 1 tới dòng 11.

Kết quả thu được:

  • Hàm SUMIFS vẫn tính ra kết quả bình thường
  • Hàm SUMPRODUCT ra lỗi #VALUE!

Tại sao lại như vậy? Bởi khi chúng ta áp dụng cả dòng tiêu đề, dữ liệu ở cột Ngày, cột Số lượng sẽ có lẫn các dữ liệu dạng Text và dạng Number. Điều đó khiến vùng kết quả cần tính của hàm SUMPRODUCT là cột D không sử dụng để tính toán được. Trong khi đó hàm SUMIFS bỏ qua lỗi này và vẫn tính đúng.

Việc tham chiếu cả dòng tiêu đề cũng rất dễ xảy ra trong quá trình thao tác, bởi đây có thể là 1 thói quen của chúng ta. Vậy nên để tránh lỗi tham chiếu có lẫn dòng tiêu đề, chúng ta nên sử dụng hàm SUMIFS thay cho hàm SUMPRODUCT.

Tình huống 3: Số lượng công thức lớn, trên bảng tính lớn

Khi chạy thử 2 hàm này trong bảng tính có kích thước lớn, nhiều dữ liệu (phạm vi 100 nghìn dòng) thì kết quả tốc độ xử lý của 2 hàm này là:

Kiểm tra thử tốc độ xử lý hàm – nguồn: https://exceloffthegrid.com

Chúng ta có thể thấy hàm SUMPRODUCT tốc độ xử lý chậm hơn hẳn so với hàm SUMIFS (7,35s thay vì 1,29s, khoảng 5,7 lần). Ở dữ liệu nhỏ chúng ta không thấy có nhiều khác biệt, nhưng khi làm việc với bảng tính lớn, dữ liệu nhiều, sự khác biệt này là rất rõ rệt.

Như vậy để tiết kiệm thời gian làm việc, tiết kiệm tài nguyên của máy tính, chúng ta cũng nên sử dụng hàm SUMIFS thay vì dùng hàm SUMPRODUCT.

Các bạn có thể tham khảo một số bài viết khác cùng chủ đề như:

So sánh hàm COUNTIFS với SUMPRODUCT trong việc đếm theo nhiều điều kiện

Hướng dẫn cách gộp dữ liệu từ nhiều bảng vào một bảng với hàm sumproduct

Hướng dẫn cách viết điều kiện hàm SUMIFS để đạt hiệu quả tốt nhất


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản