Sử dụng ImportRange bảo toàn định dạng trong Googlesheet

ImportRange là 1 hàm cực kì hữu dụng dùng để copy và tổng hợp dữ liệu của Google Sheet. Có 1 vấn đề có thể bạn đã gặp phải là ImportRange chỉ copy dữ liệu thô mà bỏ qua định dạng. Để bảo toàn được định dạng trong GoogleSheet khi sử dụng ImportRange, chúng ta có thể làm như sau:

  1. Nhân đôi Sheet nguồn 
  2. Xoá nội dung trên Sheet vừa copy ra3. Sử dụng hàm ImportRange trên sheet copy này và định dạng được dữ nguyên

Vậy là trong thời gian Google chưa đưa ra 1 cách để chúng ta có thể dùng ImportRange để copy cả định dạng thì các bạn có thể dùng cách này để đảm bảo định dạng khi sử dụng ImportRange trong Google Sheet


Khóa học mới xuất bản