Sử dụng Advanced Filter để lọc dữ liệu bảng tính


Đây là bài số #41 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp


Hướng dẫn sử dụng chức năng Advanced Filter của Excel để lọc và copy dữ liệu từ bảng dữ liệu gốc ra 1 vùng khác dựa trên 1 số điều kiện. Sử dụng phím tắt ALT + A + Q để gọi nhanh hộp thoại Advanced Filter trong Excel.

  • Lọc dữ liệu dựa trên các phép so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, bằng.
  • Lọc dữ liệu giữa 1 khoảng ngày tháng
  • Lọc dữ liệu dựa trên nhiều điều kiện – điều kiện và, điều kiện hoặc –
  • Lọc dữ liệu dựa trên * , ? – đối với dữ liệu dạng text –

Download tài liệu Excel kèm theo video

Download Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016 File

Các kiến thức liên quan:

Excel cơ bản


➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1

➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/

➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản