fbpx

[POC] – Phần mềm CRM trong Google Sheet

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Proof of Concept – Phần mềm CRM trong Google Sheet

Video demo:


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •