Phím tắt Excel từ A đến Z

Phím tắt với bảng chữ cái trong Excel

CTRL + A => Chọn tất cả CTRL + B => In đậm / Bỏ in đậm CTRL + C => Copy CTRL + D => Fill Down CTRL + E => Flash Fill CTRL + F => Tìm kiếm CTRL + G => Đi đến CTRL + H => Tìm kiếm và thay thế CTRL + I => In nghiêng / bỏ in nghiêng CTRL + J => CTRL + K => Thêm hyperlink CTRL + L => CTRL + M => CTRL + N => Tạo workbook mới CTRL + O => Mở workbook CTRL + P => In workbook CTRL + Q => CTRL + R => Fill right CTRL + S => Lưu Workbook CTRL + T => Tạo bảng CTRL + U => Gạch chân CTRL + V => Dán CTRL + W => Đóng workbook CTRL + X => Cắt CTRL + Y => Lặp lại câu lệnh cuối cùng CTRL + Z => Hoàn tác Bảng phím tắt đầy đủ hơn có thể được download ở đây: CLICK để download https://www.hocexcel.online/vba101  

Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản

© Học Excel Online. All rights reserved.