Nối dữ liệu trên nhiều dòng Excel theo nhóm

Đề bài rất đơn giản trong trường hợp này, bạn muốn kết quả như ở cột D:

noi-nhieu-dong-thanh-mot-dong-trong-excel

Cách làm thì như trong video sau đây:


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản