Nối dữ liệu trên nhiều dòng Excel theo nhóm

Đề bài rất đơn giản trong trường hợp này, bạn muốn kết quả như ở cột D:

noi-nhieu-dong-thanh-mot-dong-trong-excel

Cách làm thì như trong video sau đây: