Tổng hợp nhanh những kĩ năng cần thiết cho bài thi MOS Excel – Phần 4

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn những kĩ năng cho bài thi MOS Excel hiệu quả và cách ứng dụng thật tốt. Những kĩ năng này sẽ dựa trên yêu cầu của Microsoft đối với phiên bản Specialist 2013 , tuy nhiên bạn cũng có thể áp dụng tương tự đối với các phiên bản khác.

Để xem các yêu cầu của Microsoft bạn tham khảo link sau:

Yêu cầu về kĩ năng bài thi MOS Specialist 2013 

Danh sách bài viết trước:

Kĩ năng cần thiết cho bài thi MOS Excel 2013 – phần 4

Đối với phần này, Microsoft yêu cầu người sử dụng có những hiểu biết liên quan tới hàm và công thức.

Cụ thể:

Sử dụng vùng tính và tham chiếu trong công thức

Đầu tiên, bạn cần biết cách:

  • Sử dụng tham chiếu tương đối, tham chiếu tuyệt đối
  • Vận dụng quy luật sắp xếp thứ tự trước sau của các toán tử
  • Vận dụng các ô, vùng tham chiếu tới công thức

Để tham khảo, bạn có thể đọc 2 bài viết dưới đây:

  1. Tham chiếu tương đối và tham chiếu tuyệt đối
  2. Tạo tham chiếu tới trang tính/bảng tính khác

Tổng hợp dữ liệu bằng hàm

  • Có thể kể đến các hàm cơ bản bao gồm: SUM, AVERAGE, COUNT, MIN, MAX là các hàm bạn phải nắm được.

Sử dụng các phép logic trong tính toán

  • Đối với yêu cầu này, bạn phải hiểu cách sử dụng các hàm tính có điều kiện cơ bản gồm: SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF…

Các hàm thao tác với kí tự (Text)

  • Ngoài đối tượng là Number, Text cũng là đối tượng được chú ý. Các hàm ở đây bao gồm hàm lấy kí tự (LEFT, RIGHT, MID), hàm bỏ khoảng cách thừa TRIM, hàm thay đổi kiểu chữ UPPER & LOWER, hàm CONCATENATE nối chuỗi.

Để hiểu rõ, bạn có thể tham khảo bài viết này.

Chúc các bạn học tốt và đừng quên theo dõi những bài viết tiếp theo trong series tổng hợp kiến thức MOS của Học Excel Online nhé.

 


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản