Những hiểu biết cơ bản về Tài khoản kế toán và danh mục tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán được kế toán sử dụng để ghi chép, xử lý, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính trên chứng từ, sổ sách kế toán.

Tài khoản kế toán là phương tiện trợ giúp kế toán thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh nhanh chóng, ngắn gọn mà vẫn phản ánh chi tiết về nội dung của nghiệp vụ kinh tế tài chính đó.

=> Tài khoản kế toán là cách thể hiện các đối tượng kế toán dưới dạng mã số để thuận tiện cho việc xử lý các nghiệp vụ kế toán.

Cấu tạo của TKKT

– Một tài khoản kế toán bất kỳ có kết cấu 02 bên: bên Nợ và bên Có

– Kết cấu của một tài khoản có dạng chữ T

– Quy ước: Bên Nợ là bên phải của chữ T, bên Có là bên trái của chữ T

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Danh mục tài khoản

Mỗi đơn vị sử dụng một danh mục tài khoản khác nhau, tạo nên một hệ thống danh mục tài khoản.

Hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng 02 hệ thống tài khoản kế toán:

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết sau tại https://blog.hocexcel.online/ để hiểu rõ hơn về các danh mục hệ thống tài khoản kế toán trên:

Danh mục tài khoản kế toán theo Thông tư 200

 Danh mục tài khoản kế toán theo Thông tư 133

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!