Hướng dẫn nhân đôi dữ liệu trong danh sách trên Excel

Trong Excel chúng ta có tính năng Remove Duplicates để loại bỏ các giá trị trùng trong một danh sách. Vậy nếu làm ngược lại thì sao? Làm thế nào để có thể nhân đôi, nhân ba… nhân dữ liệu trong danh sách lên nhiều lần? Hãy đọc bài viết dưới đây: Hướng dẫn nhân đôi dữ liệu trong danh sách trên Excel

Nhân đôi dữ liệu trong danh sách trên Excel

Công thức ta sử dụng trong trường hợp này sẽ là:

=INDEX(Vùng dữ liệu,ROUNDUP(ROW(A1)/ X,0))

Với X là số lần muốn nhân lên.

Ta có thể xem qua ví dụ sau:

Tại ô B4, đặt công thức để nhân dữ liệu nhân viên vùng A4:A13 lên 5 lần:

=INDEX($A$4:$A$13,ROUNDUP(ROW(A1)/5,0))

Sau đó fill xuống dưới và ta có kết quả:


Xem thêm những bài viết tương tự về cách hoạt động của INDEX:

INDEX trả về hình ảnh trong Excel

Sử dụng INDEX MATCH thay thế VLOOKUP

Sử dụng thành thạo INDEX MATCH


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản