Làm thế nào để tra cứu vlookup, index match trả về hình ảnh

Làm thế nào để tra cứu vlookup, index match trả về hình ảnh:

  • Cách tra cứu sử dụng hàm vlookup hoặc index match kết hợp để trả về hình ảnh
  • Áp dụng cho Excel từ phiên bản 2010 trở lên
  • Tra cứu ảnh sản phẩm bằng vlookup, index kết hợp với match
  • Kỹ thuật sử dụng name range khi tra cứu hình ảnh


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản