Làm thế nào để tra cứu vlookup, index match trả về hình ảnh

Chia sẻ bài viết này:
 • 52
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Làm thế nào để tra cứu vlookup, index match trả về hình ảnh:

 • Cách tra cứu sử dụng hàm vlookup hoặc index match kết hợp để trả về hình ảnh
 • Áp dụng cho Excel từ phiên bản 2010 trở lên
 • Tra cứu ảnh sản phẩm bằng vlookup, index kết hợp với match
 • Kỹ thuật sử dụng name range khi tra cứu hình ảnh


Chia sẻ bài viết này:
 • 52
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •