Mẫu Sổ Cái (Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ) theo Thông tư 133 trên Excel

 

Sổ Cái

Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài khoản được mở một hoặc một số trang liên tiếp trên Sổ Cái đủ để ghi chép trong một niên độ kế toán.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách tạo mẫu Sổ Cái (Dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) theo Thông tư 133 trên Excel.

Mẫu Sổ Cái (Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ) theo Thông tư 133 được lập trên Excel như sau:

Mẫu Sổ Cái theo Thông tư 133 trên Excel

Hướng dẫn tạo mẫu Sổ Cái

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Năm: Ghi rõ năm kế toán ghi sổ
 • Tên tài khoản: Ghi rõ tên tài khoản cần lập sổ cái
 • Số hiệu: Ghi rõ số hiệu của tài khoản cần lập sổ cái
 • Cột A: Ghi rõ ngày, tháng, năm ghi sổ của từng nghiệp vụ phát sinh
 • Cột B, C: Thông tin về số hiệu và ngày, tháng của chứng từ ghi sổ
 • Cột D: Diễn giải các nội dung của tài khoản
 • Cột E: Ghi rõ số hiệu TK đối ứng với tài khoản mở Sổ Cái
 • Cột 1, 2: Điền số tiền của nghiệp vụ
  Tài khoản mở Sổ Cái ở bên nào thì điền số tiền tương ứng ở bên đó
 • Cột G: Ghi chú
 • Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …: Ghi rõ số trang của Sổ Cái
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày kế toán mở Sổ Cái
 • Ngày … tháng … năm …: Là ngày, tháng, năm những người liên quan ký và xác nhận vào Sổ Cái
 • Họ và tên, chữ ký của Người lập biểu, kế toán trưởng và Người đại diện pháp luật

– Link tải về: Mẫu Sổ Cái (Dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) theo Thông tư 133 trên Excel

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!