Lọc dữ liệu từ 1 sheet ra nhiều sheets theo nhiều điều kiện Excel

Lọc dữ liệu từ 1 sheet ra nhiều sheets theo nhiều điều kiện

Mời các bạn theo dõi video của Học Excel Online nhé:

Hãy tham khảo các khoá học của Học Excel Online để có thể tự viết được code phục vụ công việc của bạn!

Học Excel, Có Việc Ngay: https://www.hocexcel.online/ex101
Luyện hàm và công cụ Excel: https://www.hocexcel.online/ex102
Hãy để VBA giúp bạn: https://www.hocexcel.online/vba101
Pro VBA nâng cao: https://www.hocexcel.online/vba201
Hiểu và phân tích dữ liệu với Excel: https://www.hocexcel.online/dv101
Hãy làm kế toán với VBA: https://www.hocexcel.online/im101
Quản lý kho hàng trong Excel: https://www.hocexcel.online/im201


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản