Lọc dữ liệu trong EXCEL theo Database bằng SQL

Đây là bài số #67 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp


Lọc dữ liệu trong Excel với lượng dữ liệu lớn bằng SQL. Làm quen với ngôn ngữ SQL để truy vấn và phân tích dữ liệu trong Excel. Lọc dữ liệu theo nhiều điều kiện trong Excel, Lọc dữ liệu tạo báo cáo động trong Excel. Sử dụng SQL trong Excel. Xử lý dữ liệu, xử lý data trong excel.

Download tài liệu Excel kèm theo video

Tài liệu này được cung cấp trong khoá học VBA101

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản