Giới thiệu ListView Control trong lập trình VBA

ListView Control là một control không có sẵn trong bộ các control mặc định của Excel. Nhưng chúng ta có thể dễ dàng thêm Control này vào project VBA để sử dụng. ListView Control thoạt nhìn thì giống ListBox có sẵn trong Excel nhưng lại cho chúng ta rất nhiều thứ đồ chơi khác thú vị hơn ListBox rất nhiều. Sau đây là 1 video demo cho các bạn:

Trước khi xem video, mời các bạn download File kèm theo: https://goo.gl/gQFZRE

Vì ListView Control không có sẵn trong bộ control của Excel/VBA nên chúng ta phải lấy thư viện này từ bên ngoài vào. Để làm được điều này, chúng ta cần vào trong trình soạn thảo VBA, bấm Tools > Chọn References và chọn ở mục Microsoft Windows Common Controls 6.0 (SP6) như hình vẽ.

them control vba

 

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản