Cách lập sổ điểm theo lớp và môn cho giáo viên trong Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập sổ điểm theo lớp và môn giúp giáo viên có thể quản lý kết quả học tập của học sinh sinh viên. Sổ điểm minh họa này sẽ được tạo theo quy tắc thông dụng trong bậc phổ thông, người sử dụng có thể tùy chỉnh theo hoàn cảnh.

Lập sổ điểm theo lớp và môn cho giáo viên

Chắc hẳn là dù các lớp có khác nhau thế nào, đến cuối năm ta vẫn phải nhập máy bảng điểm phải không nào? Hãy bắt đầu ngay thôi.

Xây dựng khung tổng thể

Đầu tiên, ta sẽ tạo ra một bộ khung bao quát cho sổ điểm trong Excel:

Hãy bắt đầu từ một bảng trắng

Đầu tiên, ta phải xác định được các trường cần thiết:

  • Môn nào?
  • Lớp nào?
  • Năm học?
  • Các hệ số điểm?
  • Mã số, họ tên học sinh?

Sau khi đã xác định được, ta bắt đầu xây dựng nên bảng điểm.

Cơ bản là sẽ như này!

Nhập dữ liệu và xác định công thức cần thiết

Bây giờ ta sẽ tiến hành bước nhập dữ liệu minh họa:

Lưu ý: Vì đây là bảng điểm, ta cần giới hạn dữ liệu nhập vào ở dạng nào. Tất cả những lí do như “Vắng”, “Bỏ thi”,… không nên cho vào đây.

Để thực hiện giới hạn, ta sử dụng chức năng Data ValidationCụ thể trong bài này, ta sẽ thiết lập giới hạn là Chỉ nhập các số từ 0 đến 10, có phần thập phân.

Thiết lập như hình

Tiếp theo, ta sẽ xác định những công thức cần thiết cho bảng điểm.

Công thức chung để tính điểm trung bình môn là:

Tại các trường, quy định là:

Số điểm hệ số 1, Số điểm hệ số 2, Số điểm hệ số 3 phải lớn hơn 0.

-Nghĩa là giáo viên phải phủ điểm cho đủ, học sinh mới có điểm trung bình môn.

Bởi vậy, ta sẽ phải đếm xem số điểm của các hệ số là bao nhiêu. Để làm điều này, ta tiến hành tạo cột phụ và sử dụng hàm COUNTIF.

Tại ô T7 ta nhập công thức sau:

=COUNTIF($D7:$M7,”>=0″)

Với ô U7:

=COUNTIF($N7:$R7,”>=0″)

Và ô V7:

=COUNTIF($S7,”>=0″)

Fill để áp dụng công thức cho các ô còn lại.

Sau khi đã có đầy đủ các công thức, ta tiến hành nhập công thức cuối cùng tại cột Trung bình môn:

=(SUM(D7:M7)+SUM(N7:R7)*2+S7*3)/(T7+U7*2+V7*3)

Vì quy định làm tròn về 1 chữ số sau phần thập phân, ta sẽ kết hợp hàm ROUND:

=ROUND((SUM(D7:M7)+SUM(N7:R7)*2+S7*3)/(T7+U7*2+V7*3),1)

Sử dụng chức năng fill để hoàn thành bảng tính.

Định dạng, trang trí, dọn dẹp bảng tính

Sau khi đã có một sổ điểm cơ bản, bước tiếp theo ta sẽ bố cục lại cho dễ nhìn một chút bằng việc sử dụng các công cụ định dạng trong Excel:

 

Ta có thể làm như sau:

Kết hợp Cell styles cùng tô viền ô và màu nền ô

 

Đổ màu nền, màu chữ, ẩn đường kẻ…

 

Thay đổi kích cỡ hàng cột, ẩn bớt cột phụ đi

 

 

Vậy là ta đã cơ bản hoàn thành một bảng điểm theo lớp và môn học rồi. Thật đơn giản phải không nào?

Chúc các bạn học tốt.

 

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản