Khoá học ứng dụng Google Sheets, Google Apps Script và QR Code vào quản lý sản xuất

Khoá học ứng dụng Google Sheets, Google Apps Script và QR Code vào quản lý sản xuất.

Trong khoá học này, các bạn sẽ học cách sử dụng các công cụ miễn phí để có thể tạo ra được một hệ thống quản lý sản xuất nhỏ nhẹ và hiệu quả. Hãy theo dõi videos sau đây để có thể hình dung ra sản phẩm cuối cùng bạn sẽ tạo ra. Tham khảo thêm các thông tin của khoá học và đăng ký tại địa chỉ đăng ký khoá học


Khóa học mới xuất bản