Hướng dẫn tạo Sổ chi tiết tiền vay theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ chi tiết tiền vay được dùng để theo dõi theo từng tài khoản, theo từng đối tượng vay (Ngân hàng, người cho vay…) và theo từng khế ước vay.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mẫu Sổ chi tiết vay tiền theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Sổ chi tiết tiền vay theo Thông tư 133 trên Excel

Để thực hiện được mẫu Sổ chi tiết tiền vay theo Thông tư 133 trên Excel như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn lập mẫu Sổ chi tiết tiền vay

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
 • Cột B, C: Ghi số hiệu ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
 • Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
 • Cột G: Ghi ngày, tháng, năm đến hạn thanh toán.
 • Cột 1: Ghi số tiền trả nợ vay vào bên Nợ.
 • Cột 2: Ghi số tiền vay vào bên Có.
 • Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ
 • Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên qua ký vào sổ
 • Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

– Link tải về: Mẫu Sổ chi tiết tiền vay theo Thông tư 133 trên Excel

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel: