Hướng dẫn tạo mẫu Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh được kế toán sử dụng để quản lý các chi phí sản xuất, kinh doanh theo từng đối tượng tập hợp chi phí theo phân xưởng, từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm, … dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo Thông tư 133 trên Excel

Để lập được mẫu Sổ như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn lập Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo Thông tư 133 trên Excel

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Tài khoản: Ghi rõ tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh sổ theo dõi (TK 154, 631, 642, 242, 335, 632)
 • Tên phân xưởng: Ghi rõ phân xưởng có tài khoản chi phí sổ theo dõi
 • Tên sản phẩm, dịch vụ: Ghi rõ tên sản phẩm, dịch vụ có tài khoản chi phí sổ theo dõi
 • Cột A: Ghi ngày tháng kế toán ghi sổ
 • Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ
 • Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng
 • Cột 1: Ghi tổng số tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Cột 2 -> Cột 8: Căn cứ vào nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh để ghi vào các cột phù hợp tương ứng với nội dung chi phí đáp ứng yêu cầu quản lý của từng tài khoản của doanh nghiệp.
 • Dòng “Số dư đầu kỳ”: Căn cứ vào số dư cuối kỳ của Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ trước ở các cột từ Cột 1 đến Cột 8
 • Các dòng “Số phát sinh trong kỳ”: Căn cứ vào chứng từ kế toán (chứng từ gốc, bảng phân bổ) để ghi vào sổ chi tiết chi phí SXKD theo các cột như trên
 • Dòng “Số dư cuối kỳ”: Được xác định theo công thức
  Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Phát sinh Nợ trong kỳ – Phát sinh Có trong kỳ
 • Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ
 • Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên qua ký vào sổ
 • Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

Trên đây là toàn bộ nội dung về Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo Thông tư 133 trên Excel, các bạn tham khảo mẫu sổ này bằng cách tải về link dưới đây:

– Link tải về: Mẫu Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo Thông tư 133 trên Excel

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo một số mẫu sổ khác theo chế độ Thông tư 133 tại blog.hocexcel.online.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!