Hướng dẫn sử dụng hàm N trong Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm N trong Excel.

Hàm N, công dụng và cú pháp

Công dụng

Hàm N được sử dụng để trả về một giá trị được chuyển đổi thành số

Công thức

Cú pháp của hàm N như sau:

=N(value)

Trong đó Value là giá trị mà bạn muốn chuyển đổi thành số theo quy tắc:

Nếu giá trị là số, hàm N trả về số đó.

Giá trị là ngày tháng năm, hàm N trả về ngày đó dưới định dạng số series (general).

Nếu giá trị là TRUE/FALSE, hàm N trả về tương ứng 1/0.

Giá trị lỗi, hàm N trả về lỗi.

Ngoài ra, tất cả những thứ còn lại, bao gồm Text, trả về 0.

Ứng dụng thực tế

Nhìn chung, đây không phải là hàm quá cần thiết trong công thức bởi nó chỉ giúp chuyển đổi các giá trị tương thích bảng tính khi cần thiết. Tuy nhiên, ta vẫn có thể ứng dụng hàm này hiệu quả khi trích xuất dữ liệu phân biệt định dạng Text và Number.

Ta có ví dụ sau:

1. Chỉnh sửa ngày bị sai

Ngày sai ở đây bao gồm những ngày sai định dạng (tháng/ngày/năm) trong khi định dạng máy tính là (ngày/tháng/năm), hoặc ngày lưu trữ ở định dạng Text.

Ta có thể sử dụng hàm để tìm ra những giá trị sai:

 

2. Dùng làm comment chú thích, khi bạn viết hàm quá dài.

Ví dụ như hàm khi bạn viết quá dài, và cần ngắn đoạn ra để tham khảo, thì lúc này hàm N có tác dụng nếu thực hiện phép cộng 1 số với 0, thì giá trị không đổi.

3. Thống nhất dữ liệu Text/Number

Đây là trường hợp thường gặp phải khi sử dụng VLOOKUP/HLOOKUP: Tại sao lookup đúng nhưng không trả về kết quả? Đó là vì dữ liệu của bạn lưu trữ dưới dạng Text, cần đưa về Number.

Sử dụng hàm tìm ra đâu là Number, đâu là Text:

Thật dễ nhớ phải không nào?

Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu các hàm tương tự sau:

Phân biệt dữ liệu với ISTEXT, ISNUMBER, ISNONTEXT

Chuyển công thức thành chuỗi kí tự

Sửa định dạng thời gian

 


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản