Hướng dẫn lấy ra danh sách tên các Sheet hiện có trong Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn lấy ra danh sách tên của các Sheet có trong File Excel một cách nhanh chóng bằng việc sử dụng VBA Excel

Việc lấy ra danh sách được tên các Sheet hiện có trong File Excel sẽ giúp cho việc kiểm tra và nắm bắt được các Sheet trong File Excel một cách rõ ràng hơn. Trường hợp File của bạn có ít Sheet thì có thể chưa phát sinh nhiều vấn đề nhưng khi số lượng Sheet ngày càng nhiều thì việc nắm bắt được các sheet sẽ trở nên rất cần thiết. Việc lấy ra danh sách tên các Sheet là bước đầu để từ đó có thể giúp cho việc tạo mục lục cho File Excel của bạn.

Sử dụng VBA để tạo mục lục tự động trong Excel

Lấy danh sách tên các Sheet trong Excel

Để làm điều đó, ta mở trình soạn thảo VBA lên và có dòng Code như sau, ở đây trong File mình có 7 Sheet, thực hiện lặp qua các Sheet này và lần lượt lấy tên các Sheet đó vào Excel

Sub DS_Ws()
Dim j As Integer

For j = 1 To Sheets.Count
Sheet7.Cells(j + 1, 1).Value = Sheets(j).Name
Next j
End Sub

dem-so-sheets-trong-excel-1

Biến j được khai báo thuộc kiểu Integer  ở trên sẽ chạy từ Sheet đầu tiên tới Sheet cuối cùng trong File Excel của bạn và sau đó thực hiện ghi vào Excel tên của Sheet đó (Sheets(j).Name)

Vừa rồi ta đã thực hiện được 1 Sub để lấy ra danh sách tên của các Sheet hiện có trong Excel một cách khá nhanh chóng, Nếu như bạn muốn mình tạo 1 Function trong VBA để lấy ra tên sheet thì sao.

Tạo hàm lấy tên của Sheet hiện tại

Nếu như bạn muốn tạo 1 Function để lấy ra tên Sheet hiện tại, ta có Code khá đơn giản như sau:

Function MySheet() As String
MySheet = ActiveSheet.Name
End Function

dem-so-sheets-trong-excel-2

Hàm tự tạo này đơn giản chỉ là lấy ra tên Sheet hiện tại (ActiveSheet.Name) và sẽ không cần truyền đối số cho hàm.

Kết luận

Qua bài viết này, Học Excel Online bạn đã nắm được cách để lấy ra danh sách tên của các Sheet trong File Excel của mình cũng như tạo được 1 Function để lấy ra tên Sheet hiện tại bạn đang làm việc một cách nhanh chóng.

Với VBA bạn còn làm được rất nhiều điều thú vị và hữu ích khác giúp nâng cao hiệu suất trong công việc cũng như đem lại hiệu quả cao hơn khi làm việc với Excel. Tham khảo khoá học VBA101 – Tự động hoá Excel với lập trình VBA cho người mới bắt đầu.


Sử dụng Msgbox trong Excel VBA– hướng dẫn đầy đủ

VBA là gì? một số ví dụ ứng dụng VBA trong công việc

Một số Code VBA để tìm dòng cuối cùng có dữ liệu trong Excel

hướng dẫn cách tạo công cụ tìm kiếm nhanh trong Excel bằng VBA

Sử dụng Autofilter hiệu quả hơn với VBA


Tác giả: daovanluan

· · ·

Khóa học mới xuất bản