Hướng dẫn lập Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133 trên Excel

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ được dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất của từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán.

Căn cứ để lập thẻ này là sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh kỳ này và Thẻ tính giá thành kỳ trước.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133 trên Excel

Để lập được mẫu thẻ như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn lập Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu sổ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu sổ kèm theo các thông tin cơ bản khác về mẫu sổ. Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Cột A: Ghi rõ tên các chỉ tiêu
 • Cột 1: Ghi tổng số tiền của từng chỉ tiêu
 • Từ Cột 2 đến Cột 9: Ghi số tiền theo từng khoản mục giá thành.
  Số liệu ghi ở Cột 1 = Tổng số tiền ghi ở các cột từ Cột 2 đến Cột 9
 • Chỉ tiêu (dòng) “Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ”: Căn cứ vào thẻ tính giá thành kỳ trước (dòng “chi phí SXKD dở dang cuối kỳ”) để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ” ở các cột phù hợp.
 • Chỉ tiêu (dòng) “Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ”: Căn cứ vào số liệu phản ánh trên sổ kế toán chi tiết chi phí SXKD để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ” ở các cột phù hợp.
 • Chỉ tiêu (dòng) “Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ” được xác định như sau:
  Giá thành sản phẩm = Chí phí SXKD đầu kỳ + Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ – Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ
 • Chỉ tiêu (dòng) “Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ”: Căn cứ vào biên bản kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ”.

– Link tải về: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133 trên Excel

Các bạn có thể tham khảo một số bài viết khác có chủ đề liên quan tại Blog của Học Excel Online

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!