Hướng dẫn lập Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ theo dõi TSCĐ, CCDC tại nơi sử dụng theo Thông tư 133 trên Excel được kế toán sử dụng để theo dõi tình hình biến động tăng, giảm của TSCĐ, CCDC tại nơi sử dụng trong đơn vị, nhằm mục đích theo dõi, quản lý TSCĐ, CCDC được cấp cho các nơi sử dụng (phòng, ban, phân xưởng, …), làm căn cứ để đối chiếu khi thực hiện kiểm kê định kỳ.

Mỗi nơi sử dụng TSCĐ, CCDC (bộ phận, phòng ban, phân xưởng, …) đều phải lập  Sổ theo dõi TSCĐ, CCDC tại nơi sử dụng. Căn cứ để ghi sổ là các chứng từ gốc về tăng, giảm TSCĐ, CCDC.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập Sổ theo dõi TSCĐ, CCDC tại nơi sử dụng theo Thông tư 133 trên Excel.

Mẫu Sổ theo dõi TSCĐ, CCDC tại nơi sử dụng theo Thông tư 133 trên Excel

Để lập được mẫu sổ như trên, các bạn chú ý thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Năm: Là năm kế toán của đơn vị
 • Tên đơn vị (phòng, ban hoặc người sử dụng): Ghi rõ tên của phòng, ban, phân xưởng hoặc người sử dụng TSCĐ, CCDC
 • Cột A, B: Ghi rõ số hiệu, ngày tháng lập của chứng từ ghi tăng TSCĐ, CCDC sử dụng tại phòng, ban
 • Cột C: Ghi rõ tên (quy cách, đặc điểm) của TSCĐ, CCDC ghi tăng
 • Cột D: Đơn vị tính của TSCĐ, CCDC
 • Cột 1: Số lượng TSCĐ, CCDC ghi tăng
 • Cột 2: Đơn giá của TSCĐ, CCDC
 • Cột 3: Nguyên giá của TSCĐ, CCDC (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2)
 • Cột E, G: Ghi rõ số hiệu, ngày tháng lập của chứng từ ghi giảm TSCĐ, CCDC được sử dụng
 • Cột H: Ghi rõ lý do ghi giảm TSCĐ, CCDC
 • Cột 4: Số lượng TSCĐ, CCDC ghi giảm
 • Cột 5: Nguyên giá của TSCĐ, CCDC giảm
 • Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ
 • Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên qua ký vào sổ
 • Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

Trong quá trình tạo và sử dụng Sổ theo dõi TSCĐ, CCDC, các bạn cần chú ý điểm sau:

Lưu ý

– Khi hết trang, các bạn cần cộng số lũy kế của trang để chuyển sang trang sau.
Ở đầu trang, cần ghi cộng số trang trước chuyển sang.

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

– Link tải về: Sổ theo dõi TSCĐ, CCDC theo Thông tư 133 trên Excel

Cảm ơn bạn đã quan tâm tới các bài viết của blog.hocexcel.online!
Bạn có thể tham khảo một số bài viết khác trong seri bài viết về mẫu sổ sách kế toán tại blog.hocexcel.online:

 • Thẻ tài sản cố định

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!