Hướng dẫn lập Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) được kế toán sử dụng để theo dõi tình trạng thanh toán của từng người mua, người bán theo thời hạn thanh toán.

Sổ này được mở theo từng tài khoản, từng đối tượng thanh toán.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 133 trên Excel.

Mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 133 trên Excel

Để lập được mẫu sổ như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn lập Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu chứng từ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu chứng từ kèm theo các thông tin cơ bản khác (đã có mẫu). Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Tài khoản: Ghi rõ tài khoản 131, 331 (Tài khoản cấp 3, cấp 4, …)
 • Đối tượng: Ghi rõ tên đơn vị, bộ phận hoặc cá nhân là khách hàng, người bán
 • Cột A: Ngày, tháng kế toán ghi sổ
 • Cột B, C: Số hiệu, ngày tháng của chứng từ sử dụng để ghi sổ
 • Cột D: Tóm tắt nội dung của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh dùng để ghi sổ
 • Cột E: Tài khoản đối ứng với tài khoản đang theo dõi ở sổ chi tiết thanh toán
 • Cột 1: Là thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán
 • Cột 2, 3: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ và bên Có tương ứng với từng nghiệp vụ phát sinh
 • Cột 4, 5: Ghi số tiền dư bên Nợ, bên Có tương ứng sau mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Dòng “Số dư đầu kỳ”: Điền số dư đầu kỳ bên Nợ/Có tương ứng của tài khoản đó
 • Các dòng “Số phát sinh trong kỳ”: Ghi các nghiệp vụ phát sinh
 • Dòng “Cộng số phát sinh”: Cộng số phát sinh ở các cột 2, 3
 • Dòng “Số phát sinh cuối kỳ”: Điền số dư cuối kỳ vào các cột 4, 5
 • Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ
 • Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên qua ký vào sổ
 • Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

– Link tải về: Mẫu Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) theo Thông tư 133 trên Excel

———

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!