Hướng dẫn lập Sổ chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ chi phí đầu tư xây dựng

Sổ chi phí đầu tư xây dựng được dùng để theo dõi chi phí đầu tư xây dựng tập hợp cho từng dự án, công trình, hạng mục công trình kể từ khi khởi công cho đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Chi phí đầu tư xây dựng cho dự án, công trình, hạng mục công trình được tập hợp trên sổ theo các nội dung chi phí: Chi phí xây lắp, chi phí thiết bị và chi phí khác.

Căn cứ vào chứng từ kế toán (Chứng từ gốc, chứng từ ghi sổ có liên quan như phiếu giá, các phiếu xuất thiết bị, dụng cụ, chứng từ phân bổ chi phí Ban quản lý dự án, phân bổ chi phí khác) để ghi vào sổ chi phí đầu tư xây dựng.

Kế toán căn cứ vào nội dung chi phí đầu tư xây dựng phát sinh trên các chứng từ kế toán có liên quan để ghi vào các cột cho phù hợp.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập mẫu Sổ chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư 133 trên Excel theo mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Sổ chi phí đầu tư xây dựng

Để lập được mẫu sổ như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Hướng dẫn lập mẫu Sổ chi phí đầu tư xây dựng

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu sổ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu sổ kèm theo các thông tin cơ bản khác về mẫu sổ. Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ
 • Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ phát sinh dùng để ghi sổ
 • Cột D: Ghi tóm tắt diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng với TK 241
 • Cột 1: Ghi tổng số chi phí đầu tư xây dựng phát sinh
 • Cột 2: Ghi số chi phí phát sinh cho xây lắp
 • Cột 3: Ghi tổng số chi phí phát sinh cho thiết bịTrong đó:
 • Cột 4: Ghi số chi phí phát sinh cho thiết bị cần lắp
 • Cột 5: Ghi số chi phí phát sinh cho thiết bị không cần lắp
 • Cột 6: Ghi số chi phí phát sinh cho công cụ, dụng cụ
 • Cột 7: Ghi số chi phí phát sinh cho các khoản chi phí khác

  Số liệu ghi vào cột 1 phải bằng tổng số liệu ghi vào cột 2+cột 3+cột 7

 • Cột F: Ghi những chú thích cần thiết khác
 • Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 tới trang …: Ghi rõ tổng số trang của sổ
 • Ngày mở sổ: Ghi rõ ngày, tháng mở sổ
 • Ngày … tháng … năm …: Ngày, tháng, năm những người liên qua ký vào sổ
 • Họ và tên, chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng, người đại diện theo pháp luật

Lưu ý

– Những trường hợp ghi giảm chi phí đầu tư xây dựng, kế toán ghi số âm để tính tổng số phát sinh giảm trong kỳ. Cuối tháng cộng số phát sinh tăng, giảm thực tế trong tháng, trong quý, cộng lũy kế từ đầu năm đến cuối quý báo cáo, cộng lũy kế từ khi khởi công đến cuối quý báo cáo

Để phục vụ cho công tác lập sổ, các bạn tham khảo mẫu Sổ chi phí đầu tư xây dựng theo Thông tư 133 trên Excel tại đây

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo một số bài viết khác về kế toán tại Blog họcExcel.Online để có thêm kiến thức về kế toán từ các chuyên gia trong ngành.

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!