Hướng dẫn lập mẫu Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu theo Thông tư 133 trên Excel

Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu được sử dụng để theo dõi chi tiết số cổ phiếu doanh nghiệp đã phát hành ra công chúng.

Mỗi loại cổ phiếu phát hành được theo dõi trên một quyển sổ hoặc một số trang sổ.

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách lập mẫu Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu theo Thông tư 133 trên Excel mẫu mới nhất năm 2018.

Mẫu Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

Để lập được mẫu sổ như trên, các bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Hướng dẫn lập mẫu Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

 • Đơn vị, địa chỉ: Ghi rõ tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận hoặc đóng dấu đơn vị
 • Mẫu sổ:
  Sử dụng trong Textbox (Insert -> Textbox) để tạo box, ghi rõ mẫu sổ kèm theo các thông tin cơ bản khác về mẫu sổ. Sử dụng Textbox giúp dễ dàng di chuyển box mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi độ rộng của các cột
 • Năm: Là năm theo dõi cổ phiếu phát hành
 • Đơn vị tính: Đơn vị tiền tệ sử dụng
 • Cột A, B: Ghi số và ngày tháng của giấy phép phát hành, hoặc quyết định của HĐQT
 • Cột C: Ghi loại cổ phiếu đăng ký phát hành
 • Cột 1: Ghi số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
 • Cột 2: Ghi giá trị theo mệnh gái của số cổ phiếu đăng ký phát hành
 • Cột D, E: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ thực tế phát hành cổ phiếu
 • Cột G: Ghi loại cổ phiếu phát hành
 • Cột 3: Ghi số lượng cổ phiếu thực tế phát hành
 • Cột 4: Ghi giá trị theo mệnh giá của số lượng cổ phiếu thực tế phát hành
 • Cột 5: Ghi gía bán cổ phiếu (Giá thực tế phát hành)
 • Cột 6: Ghi tổng số tiền bán cổ phiếu
 • Cột 7: Ghi số lượng cổ phiếu đã đăng ký phát hành nhưng chưa bán
 • Cột 8: Ghi mệnh giá của cổ phiếu phát hành nhưng chưa bán

Cuối tháng, cuối kỳ: Cộng sổ để tính số cổ phiếu hiện đang phát hành cuối kỳ.

– Link tải về: Mẫu Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu theo Thông tư 133 trên Excel

Dù đã có phần mềm, nhưng kỹ năng Excel vẫn cực kỳ quan trọng với kế toán, bạn đã vững Excel chưa? Hãy để tôi giúp bạn, đăng ký khoá học Excel:

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các bài viết khác có chủ đề liên quan tại blog.hocexcel.online.

———

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!