Hướng dẫn cách viết code với đối tượng Workbook trong VBA Excel

Workbook (hay file Excel) là đối tượng lớn nhất trong các Project của VBA. Khi làm việc với các Workbook khác nhau, cần chỉ rõ là bạn muốn làm việc với Workbook nào, làm gì bên trong Workbook đó. Trong bài viết này Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn cách viết code với đối tượng Workbook trong VBA Excel. Hãy cùng tìm hiểu nào

Cách viết code với đối tượng Workbook trong VBA

Để gọi đối tượng Workbook, cú pháp như sau:

Cách thứ 1: gọi theo tên riêng của workbook

Workbooks(“Đường dẫn + tên workbook + loại file“).Phương thức

Trong đó:

– Với Workbooks đang đóng thì phải ghi rõ cả đường dẫn

– Với Workbooks đang mở thì chỉ cần ghi tên Workbook + Loại file (đuôi file)

– Loại file, đuôi file: .xlsx / .xlsm / .xlsb /  .xls

Cách gọi này thường dùng với những Workbook riêng lẻ, có thể xác định được chính xác vị trí nơi lưu trữ.

Cách 2: Gọi theo số thứ tự

Workbooks(1).Phương thức

Trong đó:

Số bên trong dấu ngoặc đơn là thứ tự Workbook được mở. Workbook mở đầu tiên là số 1, sau đó tăng dần cho các Workbook được mở tiếp theo.

Cách gọi này thường dùng với những Workbook đang được mở, hoặc để xét theo vòng lặp khi mở lần lượt các Workbook trong 1 thư mục.

Cách thứ 3: Gọi riêng Workbook đang làm việc (đang được chọn)

ThisWorkbook.Phương thức

Một số phương thức, thuộc tính thường sử dụng của đối tượng WorkBook

Dưới đây là một số phương thức, thuộc tính thường sử dụng của đối tượng Workbook và ý nghĩa của từng câu lệnh:

 

Ví dụ 1: bạn muốn mở 1 Workbook:

  • Có tên là MyWB
  • Dạng file là .xlsx
  • Nơi lưu trữ: tại Desktop

Ví dụ 2: Lấy giá trị vùng A1:A10 từ Sheet1 của Workbook có tên là FromWB sang vùng B2:B11 trong Sheet2 của Workbook có tên là ToWB (cả 2 Workbook đều đang được mở) thì viết như sau:

Workbooks(“ToWB”).Sheet2.Range(“B2:B11”).Value = Workbooks(“FromWB”).Sheet1.Range(“A1:A10”).Value

Tới đây Học Excel Online có 1 bài tập nhỏ dành cho bạn để thực hành những kiến thức có trong bài viết này, các bạn có thể tải file bài tập tại địa chỉ: http://bit.ly/2BuMdee

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết thú vị khác:

Hướng dẫn cách viết code với đối tượng Worksheet trong VBA Excel

Hướng dẫn sử dụng phương thức FIND trong VBA

Cách đổi màu Shape bằng VBA


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản