Hướng dẫn cách ẩn và bỏ ẩn nhiều sheet cùng lúc bằng VBA

Trong Excel việc ẩn và bỏ ẩn Sheet chỉ có thể thực hiện với từng Sheet, không có tính năng ẩn / bỏ ẩn đồng thời nhiều Sheet. Việc này khiến chúng ta thao tác với những Workbook có nhiều Sheet, thường xuyên phải ẩn / bỏ ẩn Sheet thì sẽ gặp nhiều sự bất tiện. Trong bài viết này, Blog Học Excel Online sẽ hướng dẫn cho bạn cách để có thể tạo ra những lệnh có thể ẩn / bỏ ẩn cùng lúc nhiều Sheet. Chúng ta cùng tìm hiểu những ví dụ sau:

Bỏ ẩn tất cả các Sheet

Sử dụng vòng lặp For – Next để kiểm tra trên tất cả các Sheet có trong Workbook, nếu có sheet nào thì sẽ hiển thị Sheet đó (Visible = True)

Trong quá trình kiểm tra và bỏ ẩn các sheet, đôi khi có xảy ra lỗi không biết trước, do đó gắn thêm các lệnh xử lý lỗi để bẫy lỗi có thể xảy ra.

Ẩn một vài Sheet xác định

Nếu như bạn đã xác định rõ một vài Sheet cụ thể sẽ được ẩn thì chúng ta có thể thực hiện thao tác ẩn sheet như sau:

Trong trường hợp trên, chúng ta muốn ẩn đồng thời Sheet1 và Sheet2.

Để mở ẩn đồng thời nhiều Sheet đã xác định rõ tên, chúng ta làm tương tự câu lệnh trên, nhưng thay vì việc ẩn thì dùng lệnh mở ẩn

Worksheets(ws).Visible=xlSheetVisible

Ẩn tất cả các Sheet chỉ chừa lại Sheet cuối cùng

Có 1 lưu ý là bạn không thể ẩn toàn bộ các sheet được, mà tối thiểu phải còn lại 1 Sheet. Do đó câu lệnh dưới đây được hiểu như câu lệnh ẩn toàn bộ các Sheet cần ẩn, chỉ chừa lại 1 Sheet cần hiển thị:

Worksheets.Count 1 là đếm tất cả các sheet trong Workbook rồi trừ đi 1 để chừa lại Sheet cuối cùng

Thông qua các ví dụ trên chúng ta có thể quản lý các Sheet ẩn và bỏ ẩn một cách dễ dàng rồi phải không nào?

Tải về file mẫu: http://bit.ly/2BIkfNp

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản