Hướng dẫn cách tự động xác định thứ ba tuần tiếp theo là ngày nào

Làm thế nào để luôn biết thứ ba của tuần tiếp theo là ngày nào? Hay làm thế nào để biết còn bao nhiêu ngày nữa là tới thứ 3 của tuần kế tiếp? Chỉ với một vài hàm đơn giản trong Excel chúng ta đã làm được điều này. Hãy cùng Học Excel Online tìm hiểu cách làm nhé.

Cách tự động xác định thứ ba tuần tiếp theo là ngày nào

Ví dụ chúng ta có 1 ngày bất kỳ tại ô B1.

Bằng hàm Weekday, chúng ta xác định được ngày tại ô B1 là thứ mấy

Khi phân tích logic của việc: Ngày thứ 3 tuần kế tiếp chúng ta có:

  • Nếu ngày đang xét là thứ 3, chúng ta sẽ có khoảng ngày là =7 ngày
  • Nếu ngày đang xét là thứ 4, khoảng ngày là =6 ngày
  • Tương tự như thế, chúng ta có thể nhận ra 1 bảng tham chiếu khoảng ngày tới thứ 3 của tuần kế tiếp như sau:

Khoảng cách tới ngày thứ 3 tuần kế tiếp lấy tham số là 10 (bởi từ thứ 3 tuần này tới thứ 3 tuần sau = 7 ngày, nên ta có 7+3 = 10)

Với trường hợp lấy ngày khác, bạn có thể lấy thứ + 7 để ra số làm mốc thay cho số 10.

Khi đó ngày thứ 3 tuần kế tiếp được xác định = Ngày đang xét + Khoảng số ngày

Khoảng số ngày được xác định bằng hàm VLOOKUP dựa vào thứ của ngày đang xét

VLOOKUP(B2,$A$6:$B$12,2,0)

Kết quả thu được là ngày tại ô E1:

Bạn có thể dùng hàm WEEKDAY để kiểm tra thứ trong ô E1 có đúng là thứ ba hay không.

Như vậy khi nhập ngày bất kỳ vào ô B1, chúng ta cũng luôn tự động tính được ngày thứ ba của tuần kế tiếp là ngày nào tại ô E1.

Chúc các bạn áp dụng tốt kiến thức trên vào trong công việc.


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản