Học Lập Trình Google Apps Script Miễn Phí

Tất cả những thứ sau đây đều được tạo ra bởi Google Sheets + lập trình Google Apps Script:

1. Ví dụ về 1 CRM (phần mềm chăm sóc khách hàng đơn giản)
https://www.youtube.com/watch?v=r9Pflcr4DWk

2. Phần mềm CRM có giao diện Web, lưu dữ liệu trong Google Sheets
https://ndthanh.github.io/crm/

3. Blog – 1 trang chia sẻ bài viết, thông tin, dữ liệu được lưu trữ trong Google Sheets, viết bài mới qua Form
https://ndthanh.github.io/blog/

…v.v.

Và còn rất nhiều ví dụ nữa, giúp ích cho công việc của các bạn. Các bạn đã sẵn sàng để học chưa? Subscribe kênh YouTube để luôn cập nhật với những kiến thức mới nhất nhé:

Danh sách phát:
https://www.youtube.com/watch?v=gGgosi7ITR4&list=PLALCv46JuKEL2CmEzyr9_5bzYYGX2p8a6

01 Khai báo biến, làm quen với debugger, Logger trong Google Apps Script
https://youtu.be/gGgosi7ITR4

02 Ghi dữ liệu vào ô hoặc vùng trên Google Sheets bằng code
https://youtu.be/dL5LJaeR7Ro

03 Đọc dữ liệu từ ô hoặc vùng trong Google Sheets bằng code
https://youtu.be/Vn5Z_37ntto

04 Đọc và ghi dữ liệu từ vùng gồm nhiều ô với Google Apps Script
https://youtu.be/TxppSAvoLlY

05 Cách copy và di chuyển vùng dữ liệu với Google Apps Script
https://youtu.be/94YfkCiMhwI

06 Cách copy dữ liệu từ sheet này qua sheet khác Google Apps Script
https://youtu.be/HZMLvxwLkOg

07 Cách tham chiếu tới sheet sử dụng vị trí và những lưu ý
https://youtu.be/qzUzfCZen_A

08 Cách xoá hàng hoặc cột trong Google Apps Script
https://youtu.be/32D07S5DJSA

09 Cách thêm hoặc xoá Sheet với Google Apps Script
https://youtu.be/LNXtrnEoBAs

10 Cách lấy ra chỉ số dòng và cột của 1 vùng trong Google Apps Script
https://youtu.be/ScG9pJ2uE18

11 Cách tìm dòng cuối hoặc cột cuối có chứa dữ liệu
https://youtu.be/E9cL8hgUniU

12 Cách sử dụng vòng lặp FOR cơ bản
https://youtu.be/gyigI8FkdZM

13 Cách sử dụng vòng FOR lồng nhau nâng cao
https://youtu.be/ljYtW-2vl6U

14 Cách copy dữ liệu từ 1 sheet qua nhiều sheets bằng vòng lặp
https://youtu.be/cEUGxNKc2pY

15 Cách sử dụng cấu trúc điều kiện IF trong Google Apps Script
https://youtu.be/s3SC_81sSvc

16 Cách sử dụng alert trong Google Apps Script
https://youtu.be/lZ6yuy4Wk_A

17 Cách sử dụng prompt để hỏi dữ liệu từ người dùng
https://youtu.be/IRKsEpCNdvI

18 Cách sử dụng getValues và setValues và mảng dữ liệu trong Google Apps Script
https://youtu.be/jQo4Eo8oJIc

19 Cách tạo menu trên thanh công cụ của Google Sheet
https://youtu.be/7VGZbATdSfs

20 Cách tạo modal dialog, modeless dialog và sizebar trên google sheets

https://youtu.be/lHWS2IIWRWc

21 Cách tìm dòng cuối cùng trong cột Google Sheets
https://youtu.be/Zmm4WkA96nA

 


Khóa học mới xuất bản