Hàm tài chính PMT trong excel, ứng dụng để tính các khoản nợ phải trả hàng tháng cho một khoản vay

Nếu bạn sắp mua nhà hoặc mua ô tô mà phải vay mượn ngân hàng thì hàm tài chính PMT là hàm hữu dụng cho bạn để tính sơ lược các khoản nợ gốc và lãi phải trả hàng tháng để cân đối tài chính với các khoản thu nhập của bạn.

Ví dụ. Bách chuẩn bị mua một con Honda Civic 2017 giá 990 triệu đồng, nhà Vietcombank cho Bách mượn 700 triệu đồng trong 10 năm, lãi suất ngân hàng cho khoản vay của Bách là 10% một năm, vậy Bách phải trả cả gốc lẫn lãi một khoản đều nhau hàng tháng trong 10 năm là bao nhiêu?

Để tính toán được số tiền phải trả hàng tháng, Bách sử dụng hàm PMT như sau

=PMT(Lãi suất,Kỳ hạn,Số tiền vay,Số tiền còn lại kỳ cuối,1)=MPT(10%/12,10*12,700000000,0,0)

Trong đó:

  • 10%/12: Lãi suất một tháng
  • 10*12: Số tháng Bách phải trả nợ trong 10 năm
  • 700,000,000: Số tiền Bách vay
  • 0: Số tiền còn lại tại kỳ cuối Bách phải trả, do hết nợ nên = 0
  • 0: Bách trả lãi vào cuối tháng, nếu Bách trả lãi vào đầu tháng thì đây là 1.

Ảnh minh họa:

Hướng dẫn sử dụng hàm PMT để tính khoản nợ phải trả hàng tháng

Với khoản vay 700 triệu, trong 10 năm với lãi suất 10% thì hàng tháng Bách phải bỏ ra hơn 9 triệu để trả ngân hàng và kéo dài liên tục trong 10 năm, đây là khoản nợ khá lớn so với thu nhập của Bách nên phương án Bách chọn là thôi mua xe và đi thuê xe nếu cần đi xa.

Tuy nhiên, gần đây Bách có để ý các ngân hàng chuyển sang tính theo phương án gốc trả một khoản đều nhau, còn lại tính lãi cho tháng tiếp theo, cộng gốc và lãi ra số tiền phải trả hàng tháng. Theo phương án này thì thời điểm đầu bạn sẽ phải trả khoản tiền lớn hơn cho thời điểm về cuối, thời gian tới Bách sẽ dành một buổi để chia sẻ về cách tính này của ngân hàng và so sánh hơn thiệt cho các bạn tham khảo.


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản