fbpx

Hàm SUMIF vs Pivot Table Xử lý dữ liệu bảng tính Excel

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Đây là bài số #62 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp


Download tài liệu Excel kèm theo video

Download Excel File

Các kiến thức liên quan:

Hàm SUMIF/SUMIFS trong Excel

Pivot table trong Excel

Có thể bạn sẽ quan tâm đến những bài viết sau


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •