Hàm SUMIF trong excel, hàm tính tổng theo một điều kiện cho trước

Với hàm SUMIF trong excel, bạn có thể tính tổng theo một điều kiện cho trước một cách dễ dàng và chính xác

Giống với hàm SUM, hàm SUMIF cũng là hàm tính tổng tuy nhiên hàm này tính tổng theo một điều kiện nào đó

Ví dụ sau đây sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn về hàm này.

Cú pháp: SUMIF(Range,Criteria,Sum_range)

Trong đó:

  • Range: Là địa chỉ dãy ô chứa dữ liệu.
  • Criteria:Là giá trị điều kiện (có thể ở dạng biểu thức số, biểu thức kí tự, biểu thức logic) được đặt trong dấu nháy kép cùng kiểu dữ liệu với Range.
  • Sum_range: Là địa chỉ dãy ô cần tính tổng cần tính tổng.

Ví dụ: Tính tổng tiền trả của những hộ có mục đích sử dụng là Sản xuất.

Ta thực hiện như sau: =SUMIF(C6:C13;”Sxuất”;K6:K13) Vì ở đây mình dùng Excel 2013 nên các đối số cách nhau bởi dấu ; nếu như các bạn sử dụng Excel 2007, 2010 thì nhớ đổi thành dấu , nhé nếu không là không cho ra kết quả.

  • Kết quả nhận được:

Chúc các bạn thành công.

Xem thêm: CÁCH DÙNG HÀM SUMIF TRONG EXCEL – VÍ DỤ CÔNG THỨC


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản