Giới thiệu hàm NOW tính thời gian hiện tại trong Excel

Trong bài viết dưới đây, Học Excel Online sẽ giới thiệu tới bạn hàm NOW trong Excel dùng để trả về ngày và thời gian hiện tại.

Hàm NOW tính thời gian hiện tại trong Excel

Hàm NOW sẽ trả về số series của ngày tháng (Date) và thời gian (Time) hiện tại. Đây là một hàm hữu ích khi bạn muốn hiển thị ngày giờ hiện tại trong trang tính hoặc tính toán dựa vào ngày giờ hiện tại, đồng thời liên tục update giá trị theo thời gian.

Lưu ý: Nếu hàm NOW không thay đổi giá trị khi bạn làm việc với trang tính, có thể đó là do chức năng recalculate đã bị tắt đi. Ta có thể tùy chỉnh bằng cách vào Formula -> Calculation Options.

GIỚI THIỆU HÀM NOW TÍNH THỜI GIAN HIỆN TẠI TRONG EXCEL
GIỚI THIỆU HÀM NOW 

Công thức hàm NOW trong Excel

Hàm NOW có cú pháp rất đơn giản:

=NOW()

Excel có công thức tính thời gian như sau:

  • Bắt đầu từ số 1, quy đổi về ngày tháng năm: 1/1/1900. Mỗi ngày tăng 1 số.
  • Bắt đầu từ 0 tới 1, quy đổi về thời gian. VD: 0.5 tương ứng với 12h trưa.

Ví dụ

Ta có thể ứng dụng hàm NOW trong 1 số trường hợp sau:

=NOW() -> trả về ngày giờ hiện tại.

=NOW() – 0.5 -> trả về thời gian của 12 tiếng trước

=NOW() + 7 -> trả về thời gian của 7 ngày sau

Thật đơn giản phải không nào?

Xem thêm những bài viết về hàm liên quan khác sau đây:

Bài tập xác định ngày tháng năm bằng hàm thời gian

Hàm thời gian thông dụng trong Excel

Định dạng thời gian trong Excel

 

 


Tác giả: Minhlai

· · ·

Khóa học mới xuất bản