fbpx

Giới thiệu hàm ISFORMULA kiểm tra công thức trong Excel

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giới thiệu tới bạn hàm ISFORMULA – một hàm có chức năng kiểm tra tham chiếu có chứa công thức hay không.

Hàm ISFORMULA

Hàm được viết như sau:

=ISFORMULA(tham chiếu)

Kết quả trả về là TRUE đối với tham chiếu chứa công thức, FALSE với trường hợp ngược lại.

Trong trường hợp dữ liệu đưa vào không phù hợp, chẳng hạn như tham chiếu không hợp lệ, hàm trả về #VALUE!.

Ví dụ

Giá trị tương ứng được hàm ISFORMULA trả về trong các ô sau đây:

Tại ô A6, mặc dù kết quả trả về lỗi #DIV/0! do đây là phép chia cho 0, nhưng vì bản chất vẫn là công thức nên ISFORMULA vẫn đưa ra kết quả TRUE.


Xem thêm những bài viết tương tự:

Phân biệt dữ liệu với hàm ISNUMBER, ISTEXT, ISNONTEXT

Sử dụng hàm T trong Excel


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •