Google Sheet, hàm query với dữ liệu ngày tháng. Using Google sheet query function with date

Google khá chi tiết trong việc mô tả cách sử dụng hàm Query, nhưng có 1 trường hợp không thấy nói đến trong documentation là sử dụng hàm query của google sheet với dữ liệu ngày tháng. 

Bạn chưa biết Googlesheet là gì? Hãy tham khảo ngay khoá học Làm việc hiệu quả với Google Sheet

Bài viết này sẽ nói về cách sử dụng hàm query của google sheet với dữ liệu ngày tháng. Dành cho bạn nào không thích đọc và lao vào ví dụ ngay, Sheet để test được lưu tại địa chỉ này (Click ở đây)

Chúng ta có bảng đầu tiên là bảng dữ liệu nguồn trong Sheet1, trông như sau:

Trong Sheet2, chúng ta có 1 kiểu báo cáo đơn giản theo ngày được ghi ở ô D2

Công thức trong ô A4 như sau để có thể sử dụng hàm query trong Google Sheet với dữ liệu ngày tháng:

=query(Sheet1!A1:C10,“select A, B, C where A = date & text($D$2,yyyy-mm-dd) & ,1)

Chú ý phần tô đỏ là định dạng ngày tháng Google sheet chấp nhận tại thời điểm này cho hàm query. Vậy là bạn đã có thể sử dụng hàm query với dữ liệu date rồi. Bây giờ việc tiếp theo là các bạn có thể làm là share bài viết này.

Tham khao ngay bộ tài liệu:


Khóa học mới xuất bản