Cách sử dụng hàm PMT tính số tiền thanh toán hàng kỳ cho khoản vay trong Excel

Chào các bạn,

Excel là một công cụ rất mạnh trong việc phân tích và lập các kế hoạch tài chính, bởi trong Excel đã có sẵn các hàm giúp chúng ta làm việc đó một cách dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta cùng tìm hiểu một hàm tài chính thường được sử dụng liên quan tới các vấn đề tính số phải trả hàng kỳ cho một khoản vay có lãi suất không đổi. Đó là hàm PTM giúp tính số tiền thanh toán hàng kỳ cho khoản vay trong Excel.

Xét ví dụ sau:

Bạn cần vay một khoản tiền là 100 triệu tại thời điểm hiện tại, trả đều đặn hàng tháng trong vòng 3 năm với lãi suất 6% mỗi tháng. Vậy mỗi tháng phải trả bao nhiêu tiền? Tổng cộng sau 3 năm phải trả cả gốc và lãi là bao nhiêu tiền?

Cách làm:

1. Tìm hiểu cấu trúc hàm PMT trong Excel

Cấu trúc hàm PMT như sau:

=PMT(rate, nper, pv, [fv], [type])

  • Rate – Bắt buộc – Đây là lãi suất hàng kỳ của khoản vay
  • NPer (total Number of Perior)- Bắt buộc – Đây là tổng số kỳ thanh toán
  • PV (Present Value)- Bắt buộc – Giá trị hiện tại của khoản vay (nợ gốc)
  • FV (Future Value)- Tùy chọn – Giá trị tương lai (hoặc số dư) của khoản tiền sau khi thực hiện việc thanh toán đợt cuối cùng. Nếu không chọn thì hiểu mặc định là sẽ trả hết khoản vay
  • Type – Tùy chọn – chọn giữa số 0 hoặc số 1 – Thời điểm thanh toán là đầu kỳ hay cuối chu kỳ

Lưu ý:

  • RATENPER phải thống nhất về cùng 1 giá trị thời gian
  • Nếu NPER bắt buộc tính theo tháng mà đề bài cho lãi suất theo năm thì phải quy đổi RATE về theo tháng

Xem thêmExcel tài chính: Phân tích trả nợ gốc và lãi cùng chuỗi hàm PMT

2. Ứng dụng hàm PMT vào bài tập

Các chỉ số trong bài tập này được tính như sau:

Rate = 6%/tháng

Nper = 3 năm = 3 * 12 = 36 tháng (quy đổi tương ứng theo Rate, vì yêu cầu tính số tiền trả hàng tháng)

PV = 100 triệu

=> Hàm PMT sử dụng như sau:

* Lưu ý: Kết quả của hàm PMT ra số âm, số tiền ở dạng $ nên có 2 cách để xử lý kết quả hàm PMT:

  • Bỏ dấu $: Format cells ô sử dụng hàm PMT, chọn mục Number (hoặc nếu chọn Currency thì mục Symbol chọn None)
  • Bỏ dấu âm: Giá trị PV sẽ đặt dấu âm thì kết quả của hàm sẽ ra số dương => PMT(Rate, nper, -PV)

Như vậy mỗi tháng cần trả số tiền là 6.839.483

Số tiền cả gốc cả lãi sau 3 năm là: 6.839.483*36 = 246.221.405

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong yêu cầu của đề bài rồi. Rất đơn giản đúng không nào?

Qua bài học này chúng ta đã có thể hiểu thêm về các ngôn ngữ tài chính, cách sử dụng các hàm tài chính trong Excel rồi.

Chúc các bạn học tốt cùng Học Excel Online!

Địa chỉ học Excel tại Hà Nội


Tác giả: duongquan211287

· · ·

Khóa học mới xuất bản