fbpx

Data validation – dropdown tỉnh, thành phố, quận huyện, phường xã phụ thuộc nhau

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Data validation – dropdown tỉnh, thành phố, quận huyện, phường xã phụ thuộc nhau. Giá trị của một cột phụ thuộc vào giá trị của cột phía trước.

Demo:

File download dành cho học viên của khoá học VBA101

File download và hướng dẫn thực hiện dành cho học viên của khoá học VBA201


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •