Tạo Drop-down list có giá trị phụ thuộc một list khác

Giả sử bạn có 2 danh sách: các khoa của 1 trường đại học và các nhóm ngành tương ứng của từng khoa đó. Bạn muốn sử dụng tính năng data validation trong Excel để tạo ra 2 cái dropdown menu (danh sách chọn) mà dữ liệu được chọn ở danh sách thứ 2 (các ngành) sẽ phụ thuộc vào dữ liệu về khoa các bạn đã chọn ở danh sách thứ nhất. Chúng ta gọi đây là danh sách phụ thuộc nhau, để làm được điều này, mời các bạn xem video hướng dẫn của Excel online sau đây và đừng quên download tài liệu kèm theo video để có thể thực hành ngay trong khi xem video.

Download tài liệu liên quan:

[sociallocker id=457]

Download tài liệu Excel kèm theo video

[/sociallocker]


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản