Chuyển đổi từ text sang date với Text to columns/ fixed width

Đôi khi các bạn nhận được các files Excel từ một người khác hoặc từ một hệ thống, cột ngày tháng lại ở dạng Text. Điều này gây khó khăn cho việc tính toán, phân tích và tổng hợp dữ liệu. Chúng ta cần phải chuyển ngày tháng đang được lưu ở dạng text này sang ngày tháng được lưu ở dạng thời gian để có thể thực hiện các thao tác xử lý khác. Video sau đây sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi dữ liệu ngày tháng với định dạng là text sang kiểu date với chức năng Text to columns / fixed width

Download file kèm theo videos

Học Excel văn phòng với các chuyên gia


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản