Chỉnh độ rộng của cột trong Excel bằng phím tắt

Điều chỉnh độ rộng của các cột trong một bảng tính nhanh chóng bằng phím tắt? Theo 3 bước đơn giản sau đây:

Bước 1:

Bấm vào 1 ô bất kì trong vùng dữ liệu cần điều chỉnh độ rộng của cột.

Chỉnh độ rộng của cột trong Excel bằng phím tắt

Bước 2:

Nhấn CTRL + A để lựa chọn toàn bộ bảng tính cần điều chỉnh độ rộng của cột

Chỉnh độ rộng của cột trong Excel bằng phím tắt

Bước 3:

Bấm lần lượt các phím (Bấm xong phím này thả ra và bấm phím khác) ALT + O + C + A và nhận kết quả

Chỉnh độ rộng của cột trong Excel bằng phím tắt

Chúc cuối tuần vui vẻ 🙂