Cách tự động hoá SAP – SAP GUI Scripting | tìm ID bằng SAP GUI Property Collector

Tự động tất cả các thao tác lặp đi lặp lại trong SAP bằng SAP GUI Scripting. SAP GUI Property Collector sẽ là công cụ không thể thiếu, với công cụ này, bạn có thể dễ dàng tìm ra id của 1 thành phần giao diện của cửa sổ SAP, giúp cho việc phát triển GUI Script nhanh chóng hơn nhiều lần. Cách sử dụng SAP GUI Property Collector như thế nào? Mời bạn xem video và tham gia khoá học

SAP Gui Scripting cơ bản sử dụng ngôn ngữ VBA

 


Tác giả: dtnguyen (Nguyễn Đức Thanh)

@ Học Excel Online | DTNguyen.business
· · ·

Khóa học mới xuất bản